Federal lәzgi
milli-mәdәni muxtariyyәti

Görkəmli Qusarlı tədqiqatçı

Güli Əzizov haqqında

Tahircaldan olan şair-əsgər

İmam Şamil tələbəsi Əmirali haqqında

Samur meşəmizi qoruyaq

Alipanah Osmanovun məqsədi

Liderlər məktəbi Məhərəmxür 2015

Məhərəmxürdə gənclər üçün forum keçirildi

Ləzgi mədəniyyətinin inkişafı

Aziz Mirzabekov ləzgi mədəniyyəti haqqında

Qurban payı

Cənubi Dağıstan gənclərin xeyriyyə tədbiri

Axtida mədəniyyət ili

Şalbuzsuvun melodiya və ritmləri

Unikl ttlr

Mitqi vә Mitqi-Kzmlr kәnd skinlәrinin dili hqqınd

Müәmmlı rçinlılr 3

Qәdim lqın bәnzәrsizliyi, dili vә mәdәniyyәti

Müәmmlı rçinlılr 2

Qәdim lqın bәnzәrsizliyi, dili vә mәdәniyyәti

Müәmmlı rçinlılr 1

Qәdim lqın bәnzәrsizliyi, dili vә mәdәniyyәti

Dilq bşlndı

Dәrbәnddә Cәnubi Dğıstn һәsr lunmuş knfrns kçirilmişdir

Lәzgilәr Kspiysk şәhәrindә hmıdn çdur

2010-cu ildə Dğıstn şәhәrlәrinin tnik tәrkibi

R-nın böyük uğuru

A-da lәzgi dili lüğәtinin tәqdimtı

Hqsız lrq unudulmuş irs

Şir pc Qurbnın hәyt triçәsi

Rutulun vr-Ktiy ylu

Ryn dğlılrının Gürcüstn mrğı nədədir?

nmın dili, sәn ncә dә zәnginsәn

Tbsrn dilinin müsir vәziyyәti hqqınd

Çәlәkәnin lәzgi dәrdi

Öz vәtәnini tәrk dәnlәrin cı qürbәt çörәyi

Dillәr hqqınd hәyәcn vә ürәk ğrısı ilә

qul dilinin müsir vәziyyәti hqqınd

Gәnc lәzgilәr Yrqinin qәbri üstündә

FLMMM ulu әcddın qәbrinә ziyrәt tәşkil dib


1 2