Rus Eng Az Lz

ЛЕЗГИ МИЛЛЕТДИННИ МЕДЕНИЯТДИН
ФЕДЕРАЦИЯДИН ДЕРЕЖАДИН АВТОНОМИЯ

Милли парк туькIуьрзава

Кьиблепатан Дагъустанда «Самур» тIвар гана милли парк арадал гъида. Азербайжандихъ галаз сергьят тир Самур вацIун къерех тирвал туькIуьрзавай милли парк 2020-йисуз арадиз къведа. Алай вахтунда пешекарри инин ландшафт, биотопар, набататрин жинсерин жуьреяр чирзава. И карди цIийи милли паркдин сергьятар тайинардай мумкинвал гуда.

Самурдин тама набататрин штилар, къелемар кутадай ва чIехи ийидай чка арадал хкизва. Иниз тум Крымдай гъида. Милли паркда цуцун тарар, Крымдин наратар, мегъуьн тарар, яру мегъуьн тарар, акациядин ва шабалтдин тарар цада.

Дагъустандин Китин дагъдай (3600 м) кьил къачуна Каспи гьуьлуьз авахьзавай, вичин яргъивал 216 километр тир Самур вацIун къерехда авай тамара къавахдин, къарагъаждин, гийин тарар генани пара ава. Ина шумудни са жуьредин майваяр ава: мертер, чумалар, вацIун цIипицIар, чIуру ичер, чуьхверар, кицикар, чухлумпIар, хутар, жикIияр, инияр, мереяр.

Кьиблепатан Дагъустандин тIебиат хуьн паталди Россиядин гьукуматди 1994-йисан 23-апрелдиз талукь къарар кьабулнай. Ингье и къарар кьилиз акъудначир. Гила гьукуматди и месэладиз мукьувай фикир гузва ва гьавиляй цIийи проект арадал гъанва. И йикъара Кьиблепатан Дагъустандин чилер чирун патал кьве экспедиция тешкилнава.

Самур тамун майданар 7,5 агъзур гектардилай гзаф я. Ина агъзурдалай гзаф набататрин жинсер, 450 жуьредин гьайванар ава. Вишдалай гзаф набататрин ва гьайванрин тIварар Россиядин ва Дагъустандин  Яру ктабра гьатнава.

.

samurpress.net

Дайджест

Мумкин я ваз килигиз кIан хьун:

Лезги чIаланни азербайжан чIалан чIехи гафарган акъатна

Гьикьван гзаф чIалар чир хьайитIа, гьакьван чун Гафунин деринра гьахьзава.. ...

ЦIийи йисан вилик савкьатрин выставка

Фияви уьлкведин майданра

РФ-дин Общественный палатада - лезги чIал Милли чIалар хуьн

Къейдер (0)