Rus Eng Az Lz

ЛЕЗГИ МИЛЛЕТДИННИ МЕДЕНИЯТДИН
ФЕДЕРАЦИЯДИН ДЕРЕЖАДИН АВТОНОМИЯ

СтIал Сулеймананан музейдикай шаирдин рикIел хкунин няниз талукь тир видео

.

ФЛНКА

Мумкин я ваз килигиз кIан хьун:

Халкьарин арада авай Хайи чIаларин юкъуз талукь я

Фияви уьлкведин майданра

КукIушрин кукIуш

Взрыв произошел у входа в пивной бар в Дагестане

Презентационный видео ролик о Джабаре Аскерове

Къейдер (0)