Rus Eng Az Lz

ЛЕЗГИ МИЛЛЕТДИННИ МЕДЕНИЯТДИН
ФЕДЕРАЦИЯДИН ДЕРЕЖАДИН АВТОНОМИЯ

Ильман Алипулатоваз талукь тир гунуг

.

.

Мумкин я ваз килигиз кIан хьун:

Эдебиатдин ким: Ибрагьим Гьуьсейнован 80 йис тамам хьуниз талукь я

"Илиф Макьаз". Макьар хуьруьн тарихдикай гунуг

«Шалбуздаг» : лезги чIалал гунуг

СтIал Сулеймананан музейдикай шаирдин рикIел хкунин няниз талукь тир видео

Халкьарин арада авай Хайи чIаларин юкъуз талукь я

Къейдер (0)