Federal lәzgi
milli-mәdәni muxtariyyәti

Xudat yenidenqurma

.

.

Maybe you are interested in:

TƏHSİL HƏR BİR XALQI ÖZ MİLLİ HƏDƏFLƏRİNƏ DOĞRU APARAN YOLDUR

Azerbaijani Opposition Activists Arrested Following Car Incident

Comments (0)
adınız:*
sizin E-Mail:*
1 şərhdəki simvolların maksimum sayı = 3 000

1 saat ərzində öz şərhinizi təshih edə bilərsiniz