Federal lәzgi
milli-mәdәni muxtariyyәti

Saxur film

.

.

Maybe you are interested in:

Ədalətli qərar

Caucasian Albans were again called Turks

In Baku, film presentation within human rights campaign "Arts for Democracy" was disrupted

Freedom House Condemns Disgusting Attacks Against Journalist in Azerbaijan

Azerbaijani “World”?

Comments (0)
adınız:*
sizin E-Mail:*
1 şərhdəki simvolların maksimum sayı = 3 000

1 saat ərzində öz şərhinizi təshih edə bilərsiniz