Federal lәzgi
milli-mәdәni muxtariyyәti

Gözəl Qusar seheri

.

.

Maybe you are interested in:

KAMRAN MİRAN OĞLU ƏMİROV, QUSAR RAYONU ÜZRƏ MALİYYƏ İDARƏSİNİN RƏİSİ

HƏR İŞ VAXTINDA, ZAMANINDA DOĞRUDUR

GƏNC İNTELLEKT SAHİBLƏRİ ÜZ-ÜZƏ GƏLDİLƏR

Ağaclar çoxdur, lakin hamısı meyvə vermir. Meyvələr də çoxdur, lakin hamısı dadlı deyil. Elmlər də çoxdur, lakin hamısı faydalı deyil...

Dagestani poet Bayram Salimov dies

Comments (0)
adınız:*
sizin E-Mail:*
1 şərhdəki simvolların maksimum sayı = 3 000

1 saat ərzində öz şərhinizi təshih edə bilərsiniz