Rus Eng Az Lz

ЛЕЗГИ МИЛЛЕТДИННИ МЕДЕНИЯТДИН
ФЕДЕРАЦИЯДИН ДЕРЕЖАДИН АВТОНОМИЯ

Лезги эпосдин сувар "Шарвили"-2015


.

Кьасумхуьруьн телевидение

.

Мумкин я ваз килигиз кIан хьун:

Лезги театрдин 80 йисан сувар

Лезгияр сад ийизвай сувар

Лезги манийрин сувар Кумухъ хуьре

Праздник лезгинского героического эпоса «Шарвили» перенесен на 2 августа

ФЛНКА поздравляет всех с праздником Яран Сувар

Къейдер (0)