Federal lәzgi
milli-mәdәni muxtariyyәti

FLMMM-in payız sessiyası

Görüşdə aktual məsələlər müzakirə olundu

Qusarda mədəni transformasiya?

“Azərbaycanın folklyor paytaxtı”

Narın qalaya federal status

İdarələrarası İşçi Qrupunun iclası

2016-cı ilin Birinci İclası

FLMMM Moskva ofisində iclas