Rus Eng Az Lz

ЛЕЗГИ МИЛЛЕТДИННИ МЕДЕНИЯТДИН
ФЕДЕРАЦИЯДИН ДЕРЕЖАДИН АВТОНОМИЯ

Халкьарин арада авай Хайи чIаларин юкъуз талукь я

.

ФЛНКА

Мумкин я ваз килигиз кIан хьун:

Дербент - пуд диндин шегьер

Лезги мектеб Москвадин юкьва

Шегьердин аялриз дидедин чIал хкун

Фияви уьлкведин майданра

РФ-дин Общественный палатада - лезги чIал Милли чIалар хуьн

Къейдер (0)